tulipany


Danuta Krupa

Danuta Krupa

Teolog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, absolwentka Studium Psychoterapii SPCh. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Sekcji Psychoterapii SPCh. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Udziela pomocy terapeutycznej w zakresie takich problemów jak: trudności w relacjach, depresja, obniżenia nastroju, problemy lękowe, kryzysy powołania, problemy z pogranicza duchowości.


Agnieszka Dzióbek

Agnieszka Dzióbek

Psychoterapeuta, absolwentka Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Pedagog, ukończyła Pedagogikę Resocjalizacyjną i Pracy Socjalnej. Pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jako psychoterapeuta. Certyfikowany doradca Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców NEST. Ukończyła szkolenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienia, aborcja, śmierć okołoporodowa). Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.Krzyszof Adamus

Krzysztof Adamus

Certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, absolwent czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Podejściu Chrześcijańskim w Warszawie, należy do sekcji psychoterapii SPCh. Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz osobami duchownymi. Udziela pomocy terapeutycznej osobom doświadczającym: depresji, obniżenia nastroju, utraty sensu życia, zaburzeń lękowych, przeżywającym kryzysy małżeńskie i rodzinne. Pracuje z dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA) i osobami z doświadczeniami przemocy seksualnej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje pod superwizją.Elżbieta Stroka

Elżbieta Stroka

Certyfikowany Doradca Psychologiczny (Counsellor) Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, pedagog (Uniwersytet Warszawski), doradca zawodowy. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.
Zaprasza do korzystania z pomocy w skutecznym rozwiązywaniu życiowych problemów, między innymi w takich obszarach jak: problemy wychowawcze, rodzinne, małżeńskie, trudności i sytuacje kryzysowe w relacjach z innymi, depresje, problemy związane ze stratą pracy, zdrowia, osoby (poronienie, aborcja, śmierć kogoś bliskiego), przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, wsparcie w adaptacji w nowym środowisku, problemy z pogranicza psychologii duchowości.Irena Zielinska

Irena Zielińska

Certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Pomaga osobom dorosłym, które zmagają się z problemami emocjonalnymi (lękiem, smutkiem, niepokojem), mają trudności w budowaniu bliskich, trwałych relacji, przeżywają sytuacje kryzysu życiowego, odczuwają wewnętrzną pustkę, mają problemy ze snem, apetytem, odczuwają dolegliwości somatyczne, które nie mają uzasadnienia w badaniach lekarskich. Prowadzi terapię indywidualną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.