tulipany


Gabinet psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskimJeżeli Twoje życie traci barwę i radość, nie możesz zrozumieć siebie lub innych, chętnie spotkamy się z Tobą. Wspólnie możemy postarać się odkrywać radość oraz przywrócić barwy Twojemu życiu. W psychoterapii pracujemy z Osobami przeżywającymi:

• depresję, obniżenie nastroju, utratę sensu życia,
• nerwice,
• zaburzenia lękowe,
• doświadczania napięć i stresów,
• kryzysy życiowe, małżeńskie, rodzinne,
• trudności w relacjach z bliskimi,
• problemy z przebaczaniem sobie i innym,
• trudności z własną asertywnością, autonomią (niezależnością od innych),

• problemy jako następstwa dorastania w rodzinach alkoholowych - Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)- oraz Dorosłych Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD),
• problemy bycia we wspólnocie,
• kryzysy powołania,
• problemy w rozwijaniu umiejętności osobistego i społecznego funkcjonowania,
• problemy z pogranicza psychologii i duchowości


Proponujemy psychoterapię krótko i długoterminową.