tulipany


Danuta Krupa

Danuta Krupa

Teolog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, absolwentka Studium Psychoterapii SPCh. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Sekcji Psychoterapii SPCh. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Udziela pomocy terapeutycznej w zakresie takich problemów jak: trudności w relacjach, depresja, obniżenia nastroju, problemy lękowe, kryzysy powołania, problemy z pogranicza duchowości.Anna Seredyńska

Anna Seredyńska

Pedagog, teolog, psycholog. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Zajmuje się problemami zaburzeń osobowości, terapią ofiar przemocy, superwizją koleżeńską pedagogów oraz problemami związanymi z pograniczem duchowości. Prowadzi poradnictwo związane z kryzysem związanym z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi oraz terminalnymi dla chorych i członków ich rodzin.
Krzyszof Adamus

Krzysztof Adamus

Certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, absolwent Studium Psychoterapii Integratywnej organizowanego przez SPCh. Należy do sekcji psychoterapii SPCh. Pracuje z osobami dorosłymi, małżeństwami/parami oraz osobami duchownymi. Udziela pomocy terapeutycznej osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie i rodzinne, doświadczającym obniżenia nastroju, utraty sensu życia, zaburzeń lękowych. Pracuje z dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA), dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD) i osobami z doświadczeniami przemocy seksualnej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Stale poszerza umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod superwizją.Agnieszka Dzióbek

Agnieszka Dzióbek

Psychoterapeuta, absolwentka Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Pedagog, ukończyła Pedagogikę Resocjalizacyjną i Pracy Socjalnej. Pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jako psychoterapeuta. Certyfikowany doradca Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców NEST. Ukończyła szkolenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienia, aborcja, śmierć okołoporodowa). Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.Elżbieta Stroka

Elżbieta Stroka

Certyfikowany Doradca Psychologiczny (Counsellor) Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, pedagog (Uniwersytet Warszawski), doradca zawodowy. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.
Zaprasza do korzystania z pomocy w skutecznym rozwiązywaniu życiowych problemów, między innymi w takich obszarach jak: problemy wychowawcze, rodzinne, małżeńskie, trudności i sytuacje kryzysowe w relacjach z innymi, depresje, problemy związane ze stratą pracy, zdrowia, osoby (poronienie, aborcja, śmierć kogoś bliskiego), przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, wsparcie w adaptacji w nowym środowisku, problemy z pogranicza psychologii duchowości.